Niet tevreden, geld terug

Klachtenprocedure van The DJ Company

  1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de Overeenkomst tussen The DJ Company en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar The DJ Company op dat moment is gevestigd.
  2. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  3. The DJ Company kent een interne klachtenregeling, welke gestart kan worden via info@thedjcompany.be of +32 228838640
  4. Een geschillenregeling kan bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) en het Online Dispute Resolution platform bewerkstelligd worden (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm) bestaat
  5. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@safeshops.be.